1,5%

MOŻESZ POMÓC DZIECIOM Z NASZEGO KLUBU

Zgodnie z przepisami możesz zdecydować

na co pójdzie 1,5% podatku, który płacisz państwu.

SR-S „GWIAZDA” RUDA ŚLĄSKA

KTÓRE POSIADA STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

KRS numer 0000001693

Stowarzyszenie KULTURY FIZYCZNEJ od 2000 roku prowadzi działalność rekreacyjną, wychowawczą i sportową na rzecz dzieci i młodzieży m.in., przez cykliczne zajęcia treningowe, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, obozów, kolonii. JEŻELI CHCESZ POMÓC SR-S Gwiazda – TY MOŻESZ ZDECYDOWAĆ I 1,5% PODATKU PRZEKAZAĆ DZIECIOM.

DANE DO WPISANIA W DEKLARACJI ROCZNEGO ZEZNANIA PODATKOWE:

Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe „Gwiazda”
ul. Burszki 7
41-706 Ruda Śląska
Nr. Santander I Oddz. Ruda Śląska
Nr. 35 1090 2037 0000 0005 3601 9860
W tytule: 1,5% podatku dla org. poż. publicznego SR-S Gwiazda
W przypadku dodatkowych pytań zadzwoń tel.: 504-197-289


Z punktu widzenia podatnika.
Nowy system sprzyja podatnikowi. Podatnik, który chce przekazać 1,5% wybranej opp, w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wskazuje jedynie tę organizacje (w odpowiednim polu formularza wpisuje jej nazwę i numer KRS) i kwotę 1,5%. Organizację wybiera z listy, którą do końca roku opublikuje Ministerstwo Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski. Pieniądze na konto organizacji przekaże urząd skarbowy. Podatnik nie wpłaca już kwoty 1,5% samodzielnie na konto organizacji (oznacza to, że nie musi „wykładać” pieniędzy ze swojej kieszeni). Podatnik może przekazać 1,5% tylko dla jednej organizacji (nie ma już możliwości podzielenia kwoty 1,5%). Poszerza się grono podatników, którzy mogą przekazać 1% organizacjom pożytku publicznego. Obecnie mogą to być:
  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej skali podatkowej.
Ważne jest też to, że jeśli podatnik popełni błąd przy wypełnianiu rubryk dotyczących przekazania 1,5% na opp (np. przy obliczaniu 1,5%, wpisywaniu nazwy organizacji lub jej numeru KRS) – jego roczne zeznanie nie zostanie uznane za błędne i nie zostanie mu odesłane do poprawienia. Jedyną konsekwencją popełnienia takiej pomyłki będzie to, że pieniądze nie zostaną przekazane organizacji. Umieszczenie wszystkich organizacji, które mają prawo do otrzymywania 1,5% na jednej liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości zabezpiecza podatnika także przed – minimalnym, ale jednak – zagrożeniem, że przekaże swoją część podatku organizacji, która nie ma do tego prawa (np. nie otrzymała statusu opp lub taki status ma ale prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami – takie organizacje pożytku publicznego nie mogą zbierać 1,5%.).