Uwaga – Zawieszamy treningi naszych drużyn dziecięco – młodzieżowych

Niestety mamy potwierdzenie – od jutra zawieszamy treningi wszystkich zespołów dziecięco – młodzieżowych naszego stowarzyszenia!
 
Od jutra tj. soboty nie trenujemy do 9 kwietnia.
 
W związku z wejściem życie w dniu 27 marca br. nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512) opublikowany w Dz.U.2021, poz. 546 zgodnie z § 9 ust. 16 prowadzenie do dnia 9 kwietnia 2021 r. przez przedsiębiorców lub inne podmioty działalności związanej ze sportem, rekreacją oraz organizowania współzawodnictwa sportowego i zajęć lub wydarzeń sportowych będzie dopuszczalne przy spełnieniu łącznie dwóch warunków:
1. wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;
2. ich organizowania bez udziału publiczności.
 
Dzisiaj tj. w piątek 26 marca zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramami.