Informacje

Sportowa Akademia Przedszkolaka

w Rudzie Śląskiej proponuje zajęcia sportowo – rekreacyjne

dla przedszkolaków, dające dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu oraz 

kształtowania w nim zainteresowań sportowych.

 

Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi pozwoliły określić nam cele i zadania Akademii:

  • kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej, cech motorycznych, a w szczególności koordynacji ruchowej;
  • kształtowanie prawidłowej postawy ciała;
  • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni;
  • rozwijanie różnorodnych form aktywności ruchowej;
  • panowanie nad własnymi emocjami i słabościami;
  • poznawanie i utrwalanie zasady fair-play;
  • organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa.

Zajęcia mogą być traktowane jako wstępny etap edukacji dzieci pod kątem kierunków uprawiania sportów w przyszłości. W programie zajęć znajdą się m.in.: gry i zabawy ruchowe nawiązujące do wielu dyscyplin sportowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka), elementy gimnastyki podstawowej oraz gimnastyka korekcyjna.

Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu po 1 godzinie w grupach ok. 10 osobowych na salach gimnastycznych szkół na terenie miasta.

Prowadzącymi zajęcia będą nauczyciele oraz instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy z dziećmi.

Przewidywany cennik:

  • karnet miesięczny – 70 zł – (udział w zajęciach 1 raz w tygodniu)
  • karnet miesięczny – 100 zł – (udział w zajęciach 2 razy w tygodniu)

Cena obejmuje zajęcia ruchowe z odpowiednim sprzętem sportowym, gimnastykę korekcyjną oraz konstultacje rodziców z kadrą nauczycielsko – instruktorską.

Zapisy trwają przez cały rok szkolny

Zgłoszenia oraz ewentualne pytanie prosimy kierować na adres [email protected] lub nr tel.: 504 197 289