Historia

W czerwcu 2000 roku rozpoczęły się działania mające na celu założenie Stowarzyszenia Sympatyków Piłki Nożnej Pięcioosobowej w Rudzie Śląskiej. Ogromna popularność piłki nożnej pięcioosobowej spowodowała, iż należało prawnie ogarnąć całe rudzkie środowisko w tej dyscyplinie.

28 sierpnia 2000 roku w Rudzie Śląskiej – Halembie odbyło się I walne zebranie członków Stowarzyszenia. W inauguracyjnym posiedzeniu wzięło udział 25 osób, które po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych stały się członkami Stowarzyszenia.

Podczas zebrania wybrano kandydatów do Zarząd SSPNP oraz kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

Oto osoby wybrane do tych dwóch organów:

 • Jednogłośnie do Zarządu wybrani zostali:
 • Grzywaczewski Arkadiusz
 • Grzywaczewski Michał
 • Kozyra Marcin
 • Macioł Henryk
 • Zioło Krzysztof

Jednogłośnie do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

 • Adam Grzywaczewski
 • Stanisław Grzywaczewski
 • Dariusz Gwizdol

Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Nożnej Pięcioosobowej w Rudzie Śląskiej  swoją pierwszą siedzibę miało w Rudzie Śląskiej Halembie przy ulicy Brodzińskiego 3a/1. Działa ono w oparciu o statut.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej.
 2. Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa; dorosłych, młodzieży i dzieci.
 3. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu.

Realizacja celów następuje m.in. poprzez:

 1. Propagowanie i organizowanie uprawiania kultury fizycznej i sportu.
 2. Nauczanie w zakresie podstawowych umiejętności z dziedziny rekreacji ruchowej.
 3. Prowadzenie poradnictwa w zakresie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej.
 4. Organizowanie zlotów, festynów, turniejów, konkursów, spartakiad i innych masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.
 5. Organizowanie specjalistycznych sekcji i zespołów o charakterze sportowym względnie rekreacyjnym.

Jeszcze w sierpniu odbyło się I posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia na którym ukonstytuował się skład oraz podjęto dwie ważne uchwały, dotyczyły one powołania sekcji seniorów oraz zgłoszenie jej do rozgrywek centralnych Polskiej Ligi Halowej pod nazwą Klub Piłkarski Ruda Śląska. Druga podjęta uchwała dotyczyła natomiast powołania szkółki piłkarskiej która obejmie szkoleniem dzieci w wieku do 11 roku życia.

Podczas I posiedzenia członkowie Zarządu rozdzielili między siebie funkcje:

 • Prezes – Grzywaczewski Arkadiusz
 • Wiceprezes, Skarbnik – Grzywaczewski Michał
 • Wiceprezes, Sekretarz – Kozyra Marcin
 • Członek – Macioł Henryk
 • Członek – Zioło Krzysztof

Zgodnie z pismem z dnia 4 października 2000 roku Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Katowicach poinformował o tym. iż wszystkie zmiany o które wnioskował nowy Zarząd zostały uwzględnione i Stowarzyszenie może rozpocząć statutową działalność.

Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Nożnej Pięcioosobowej w Rudzie Śląskiej zostało zarejestrowane i wpisane do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych w dziale „A” pod numerem Rej. SZS 1117. Oficjalną datą rejestracji jest 4 sierpnia 2000 roku.

Należy również dodać, iż Stowarzyszenie będzie się posługiwać numerem identyfikacyjnym REGON – 276911377 oraz numerem identyfikacji podatkowej NIP 641 – 22 – 15 – 500. Od 2004 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe „Gwiazda” i jest stowarzyszeniem kultury fizycznej pod numerem 0000001693 Krajowego Rejestru Sądowego

W grudniu 2006 roku stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego.