O rudzkim sporcie w mediach

Przed klubami i stowarzyszeniami sportowymi w Rudzie Śląskiej bardzo trudny czas. W budżecie miasta Ruda Śląska na rok 2020 pierwotnie nie znalazły się … żadne środki na dotację na sportowe szkolenie dzieci, seniorów, utrzymanie bazy czy też organizacje imprez. To chyba ewenement na skalę kraju.

Wprawdzie podczas grudniowej sesji Rady Miasta na wniosek radnych zabezpieczono kwotę 300 000,00 zł na tzw. ”małe granty” to jednak kwota 10 000,00 zł o jaką mogą wnioskować kluby jest kroplą w morzu potrzeb. Przypomnijmy, że w roku 2019 na ten przeznaczono bowiem 4,5 mln złotych.

Dodajmy, że po stronie dochodów Budżet Rudy Śląskiej to blisko 900 mln złotych.

W części klubów już odbyły się albo odbędą się w najbliższym czasie spotkania z zawodnikami, a przede wszystkim rodzicami dzieci trenujących w rudzkich stowarzyszeniach.

Do tematu na pewno będziemy wracali…

Źródło – www.sportrudzki.pl

Plansza – żródło – UM Ruda Śląska